Tìm hiểu về quy trình giám sát thi công xây dựng, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể

Các bước quy trình giám sát thi công xây dựng

Table of Contents

Quy trình giám sát thi công xây dựng là hạng mục bắt buộc trong công tác triển khai dự án, được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Vậy mục tiêu, nhiệm vụ của công tác này là gì? 

Giám sát thi công xây dựng là gì?

Trong lĩnh vực xây dựng, giám sát công trình hay giám sát thi công là vị trí quan trọng có trách nhiệm đảm bảo chất lượng kỹ thuật, tiến độ thực hiện và an toàn lao động trong suốt quá trình xây dựng. Quy trình này được thực hiện thông qua kiểm tra, đánh giá và giám sát việc triển khai công tác xây dựng nhằm đảm bảo về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn đề ra.

Quy trình giám sát thi công xây dựng có liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình. Vì vậy, công việc này đòi hỏi người giám sát phải cần có trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình giám sát thi công xây dựng được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng công trình

Nhiệm vụ công tác giám sát thi công xây dựng

Giám sát công trình thi công xây dựng

Trong quá trình giám sát thi công, người giám sát sẽ thực hiện các công việc sau:

– Theo dõi các hoạt động thi công tại công trường, đảm bảo việc xây dựng diễn ra đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

– Nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho người lao động tham gia xây dựng.

– Thực hiện các thí nghiệm, kiểm tra và quản lý chất lượng công trình và vật liệu trước khi đưa vào xây dựng.

– Đốc thúc công nhân thực hiện đúng tiến độ, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát công trình.

– Kiểm tra và đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường.

– Theo dõi đội thợ phụ, phát hiện sai sót và đưa ra phương án khắc phục kịp thời.

– Đưa ra các phương án thi công dựa vào tình hình thực tế, xem xét và bàn bạc kết hợp với các bên liên quan.

– Kiểm tra và phối hợp với các bên để nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành của dự án.

– Yêu cầu các nhà thầu giải quyết nếu các hạng mục gặp vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Theo dõi, quản lý quy trình giám sát thi công xây dựng

Quy trình giám sát thi công xây dựng bao gồm các hoạt động sau đây:

– Hỗ trợ các phòng ban trong việc lập hồ sơ dự thầu.

– Theo dõi và cập nhật tiến độ thi công tại công trường.

– Phát hiện và giải quyết kịp thời những sai sót trong quá trình thi công, đồng thời thông báo với chủ đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn.

– Kiểm tra xác nhận số liệu, sổ sách của ban quản lý chất lượng và nhà thầu phụ.

– Phân công công việc, tiến hành nghiệm thu các hạng mục đã đạt tiêu chuẩn chất lượng trong quy trình giám sát thi công xây dựng.

– Thẩm định chất lượng kỹ thuật khi thi công công trình.

Các buóc trong quy trình giám sát thi công xây dựng

Công tác giám sát thi công xây dựng đòi hỏi về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao

Quy trình giám sát thi công xây dựng được thực hiện như thế nào?

Kiểm tra hồ sơ thiết kế

Người giám sát có nhiệm vụ khảo sát, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ thiết kế, dự toán và các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được áp dụng trong quá trình thi công. Từ đó, bước đầu của quy trình giám sát thi công xây dựng có thể phát hiện, giải quyết kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo chất lượng công trình và giảm thiểu chi phí phát sinh.

Lập kế hoạch triển khai, giám sát thi công

Kỹ sư trưởng sẽ được phân công chịu trách nhiệm về quy trình giám sát thi công xây dựng. Dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng của nhà nước, đội ngũ giám sát sẽ tiến hành lập kế hoạch triển khai, giám sát thi công chi tiết.

Đánh giá hồ sơ thiết kế thi công

Trong bước này, đội ngũ giám sát thi công sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ thiết kế theo từng hạng mục trong công trình.

Giám sát từng hạng mục trong xây dựng

Người giám sát phải chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ từng hạng mục thi công, kiểm tra số liệu về địa chất và xây dựng để so sánh với thực tế. Từ đó, kịp thời phát hiện sai sót và đưa ra phương án giải quyết hiệu quả.

Đọc thêm: Top 5 công ty tư vấn thiết kế xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam

Như vậy, quy trình giám sát thi công xây dựng là hạng mục bắt buộc, đóng vai trò quan trọng trong mỗi dự án. Các công tác này đều có mục đích chung là đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công, từ đó mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tính bền vững cho công trình sau này.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Có thể bạn sẽ thích
Tin tức liên quan