Thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng

Bản thiết kế trong một dự án xây dựng có thể được xem là “linh hồn” của dự án. Một bản thiết kế sẽ phát họa được ý tưởng của công trình, các công năng sử dụng và phong cách ra sao để đơn vị thực hiện thi công sẽ dựa trên bản vẽ và hoàn thiện công trình.

Thiết kế công trình

Thiết kế showroom

Thiết kế nhà khung thép