Thi công xây dựng

Thi công xây dựng

Một dự án công trình khi muốn xây dựng hoặc cải tạo thì cần phải có đơn vị phụ trách. Thi công xây dựng là hoạt động và sắp xếp các thiết bị, sửa chữa và cải tạo công trình một cách hoàn thiện và đúng theo những gì mà chủ đầu tư yêu cầu.

Thi công công trình sản xuất

Thi công công trình dân dụng

Thi công công trình công cộng

Cải tạo - Sửa chữa

Chi phí xây dựng